KIM CƯƠNG 6L1yD VVS1 NONE GIA-PNJ (28.4.21)

161.840.000

So Sánh
Danh mục:
.